Αλληλεπιδράσεις μεταξύ του επιφανειοδραστικού των πνευμόνων και των συστατικών του ηλεκτρονικού υγρού

Φυσικοχημικές μελέτες άμεσων αλληλεπιδράσεων μεταξύ της επιφανειοδραστικής ουσίας του πνεύμονα και των συστατικών των ηλεκτρονικών τσιγάρων υγρών μιγμάτων https://doi.org/10.1080/08958378.2018.1478916 Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι υψηλές συγκεντρώσεις (> 200 ×

AgroMist – Organic Vaping StartUp

AgroΜist  Organic Vaping Η αυξανόμενη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου ως υποκατάστατο του συμβατικού εγείρει ερωτήματα όσον αφορά τις χημικές ουσίες στις οποίες στηρίζονται τα υγρά αναπλήρωσης. Η Agromist, μια νεοσύστατη