Αλληλεπιδράσεις μεταξύ του επιφανειοδραστικού των πνευμόνων και των συστατικών του ηλεκτρονικού υγρού

Φυσικοχημικές μελέτες άμεσων αλληλεπιδράσεων μεταξύ της επιφανειοδραστικής ουσίας του πνεύμονα και των συστατικών των ηλεκτρονικών τσιγάρων υγρών μιγμάτων https://doi.org/10.1080/08958378.2018.1478916 Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι υψηλές συγκεντρώσεις (> 200 ×