Μεταβολές στη δομή του εγκεφάλου σε σχέση με την κατανάλωση καπνού και την εξάρτηση από τη νικοτίνη

Μεταβολές στη δομή του εγκεφάλου σε σχέση με την κατανάλωση καπνού και την εξάρτηση από τη νικοτίνη   https://doi.org/10.3389/fnana.2018.00043   Mε την παρούσα μελέτη, εξετάστηκε η κατανάλωση καπνού κατά τη

Οι διαφορές των φύλων στην εξάρτηση από τη νικοτίνη και την τάση για κατάθλιψη

Εξάρτηση από τη νικοτίνη και τάση για κατάθλιψη στους καπνιστές – Διαφορά σε άντρες και γυναίκες https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.06.010 Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει σχέση ανάμεσα στο κάπνισμα και την κατάθλιψη. Άτομα με