Οι διαφορές των φύλων στην εξάρτηση από τη νικοτίνη και την τάση για κατάθλιψη

Εξάρτηση από τη νικοτίνη και τάση για κατάθλιψη στους καπνιστές – Διαφορά σε άντρες και γυναίκες https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.06.010 Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει σχέση ανάμεσα στο κάπνισμα και την κατάθλιψη. Άτομα με