Νέα ιστορικά χαμηλά για το κάπνισμα στην Αγγλία

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Οργανισμού για την Δημόσια Υγεία της Μ. Βρετανίας, το κάπνισμα δείχνει να μειώνεται όλο και περισσότερο. Συγκεκριμένα: – Ο επιπολασμός έχει πέσει ακριβώς στο