Η χαμηλότερη συγκέντρωση νικοτίνης μπορεί να σχετίζεται με αντισταθμιστική συμπεριφορά

Χαμηλή συγκέντρωση νικοτίνης υγρό ηλεκτρονικού τσιγάρου: υποκειμενικές επιδράσεις και έκθεση σε νικοτίνη, ακρολεΐνη και φορμαλδεΰδη https://doi.org/10.1111/add.14271 Στόχος αυτού του άρθρου είναι να συγκρίνει τις επιδράσεις της υψηλής έναντι χαμηλής συγκέντρωσης