Επιπτώσεις του αρωματικού υγρού στη συμπεριφορά του ηλεκτρονικού τσιγάρου

Οι επιπτώσεις του αρωματικού υγρού στη συμπεριφορά του ηλεκτρονικού τσιγάρου   Πρωταρχικός στόχος της παρούσας  μελέτης ήταν να περιγράψει την επίδραση των υγρών ηλεκτρονικού τσιγάρου που περιέχουν γεύσεις στους  χρήστες

AgroMist – Organic Vaping StartUp

AgroΜist  Organic Vaping Η αυξανόμενη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου ως υποκατάστατο του συμβατικού εγείρει ερωτήματα όσον αφορά τις χημικές ουσίες στις οποίες στηρίζονται τα υγρά αναπλήρωσης. Η Agromist, μια νεοσύστατη

Νέα ιστορικά χαμηλά για το κάπνισμα στην Αγγλία

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Οργανισμού για την Δημόσια Υγεία της Μ. Βρετανίας, το κάπνισμα δείχνει να μειώνεται όλο και περισσότερο. Συγκεκριμένα: – Ο επιπολασμός έχει πέσει ακριβώς στο