Μεταβολές στη δομή του εγκεφάλου σε σχέση με την κατανάλωση καπνού και την εξάρτηση από τη νικοτίνη

Μεταβολές στη δομή του εγκεφάλου σε σχέση με την κατανάλωση καπνού και την εξάρτηση από τη νικοτίνη   https://doi.org/10.3389/fnana.2018.00043   Mε την παρούσα μελέτη, εξετάστηκε η κατανάλωση καπνού κατά τη

Η επίδραση της νικοτίνης στην ανάπτυξη του όγκου του πνεύμονα

Η επίδραση της νικοτίνης στην ανάπτυξη του όγκου του πνεύμονα, στη χημειοθεραπεία του καρκίνου και στην προκαλούμενη από χημειοθεραπεία περιφερική νευροπάθεια.   https://doi.org/10.1124/jpet.118.249359   H νικοτίνη, ένας αγωνιστής υποδοχέων νικοτινικής

Επιπτώσεις του αρωματικού υγρού στη συμπεριφορά του ηλεκτρονικού τσιγάρου

Οι επιπτώσεις του αρωματικού υγρού στη συμπεριφορά του ηλεκτρονικού τσιγάρου   Πρωταρχικός στόχος της παρούσας  μελέτης ήταν να περιγράψει την επίδραση των υγρών ηλεκτρονικού τσιγάρου που περιέχουν γεύσεις στους  χρήστες

Η χαμηλότερη συγκέντρωση νικοτίνης μπορεί να σχετίζεται με αντισταθμιστική συμπεριφορά

Χαμηλή συγκέντρωση νικοτίνης υγρό ηλεκτρονικού τσιγάρου: υποκειμενικές επιδράσεις και έκθεση σε νικοτίνη, ακρολεΐνη και φορμαλδεΰδη https://doi.org/10.1111/add.14271 Στόχος αυτού του άρθρου είναι να συγκρίνει τις επιδράσεις της υψηλής έναντι χαμηλής συγκέντρωσης

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ του επιφανειοδραστικού των πνευμόνων και των συστατικών του ηλεκτρονικού υγρού

Φυσικοχημικές μελέτες άμεσων αλληλεπιδράσεων μεταξύ της επιφανειοδραστικής ουσίας του πνεύμονα και των συστατικών των ηλεκτρονικών τσιγάρων υγρών μιγμάτων https://doi.org/10.1080/08958378.2018.1478916 Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι υψηλές συγκεντρώσεις (> 200 ×

Ποσοτικοποίηση των αλδεϋδών σε αερολύματα ηλεκτρονικού τσιγάρου

Η έρευνα είχε ως στόχο την ανάπτυξη και  την επικύρωση της αναλυτικής μεθοδολογίας για την ποσοτικοποίηση των αλδεϋδών σε αερολύματα ηλεκτρονικού τσιγάρου με χρήση HPLC-UV. https://doi.org/10.1016/j.fct.2018.04.021 Αποδείχθηκε ότι η παραγωγή

Οι διαφορές των φύλων στην εξάρτηση από τη νικοτίνη και την τάση για κατάθλιψη

Εξάρτηση από τη νικοτίνη και τάση για κατάθλιψη στους καπνιστές – Διαφορά σε άντρες και γυναίκες https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.06.010 Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει σχέση ανάμεσα στο κάπνισμα και την κατάθλιψη. Άτομα με