Οι κύριες τοξικές ουσίες του καπνού

Νικοτίνη Αποτελεί το ενεργό συστατικό στον καπνό του τσιγάρου.Θεωρείται το δεύτερο σε συχνότητα χρήσης διεγερτικό του κεντρικού νευρικού συστήματος μετά την καφείνη καθώς και η δεύτερη σε συχνότητα ουσία, μετά