Δείτε εδώ σημαντικά στοιχεία για το Κάπνισμα και τις βλάβες που προκαλεί στην υγεία.

Τελικά είναι χειρότερο από όσο φαντάζεται κανείς!